Historien som vAerk

Aestetikken har ogsa noget at give historieskrivningen og overvejelserne over, hvad idehistorie er. Idehistorikere afviser ofte sporgsmalet om, hvad det vil sige at behandle noget pa en idehistorisk made. For der findes angiveligt intet svar. Men maske skulle den idehistoriske tAenkning tage ved lAere af den filosofiske. Dorthe Jorgensen viser i Historien som vAerk, at historieskrivningen, herunder den idehistoriske, med fordel kan hente inspiration i den filosofiske Aestetik, f.eks. i vAerkbegrebet og vAerkforstaelsens historie. Aestetikken rummer tilmed stof til kritik af den karrierelivsform, der breder sig i disse ar med stress og uro til folge. Den filosofiske Aestetik kan hjAelpe os i vor sogen efter det gode liv. Men kun hvis vi lader Aestetikken vAere, hvad den er, i stedet for at gore den til noget andet. Kun hvis vi lAerer at opfatte den som filosofien om den Aestetiske erfaring forstaet som en form for sand erkendelse.

Категория: Афоризмы и цитаты

ISBN: 9788771245882

Правообладатель: Ingram

Возраст: 0+

Все книги автора

Читать книгу онлайн: