Bayatılar

Məktəbyaşlı uşaqlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan “Altun Kitab”ın bu nəşrində şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış növlərindən olan bayatılar toplanmışdır.

Категория: фольклор

ISBN: 9789952241099 

Правообладатель: Altun Kitab

Возраст: 6+

Все книги автора

Читать книгу онлайн: