Сучасна ділова культура. Усне і писемне спілкування

Довідник, що базується на багатющому практичному досвіді кращих спеціалістів, враховує сучасні підходи до вивчення ділової культури у сферах писемного (електронного і традиційного) та усного спілкування. Видання містить загальні відомості про сучасну ділову практику, її жанрове різноманіття та особливості лексико-фразеологічного наповнення і граматичного оформлення відповідних текстів. Тут ви знайдете як зразки оформлення ділових документів за найсучаснішими державними стандартами і класифікаторами, так і консультації з правильного слововживання, вибору нормативної граматичної форми слова, синоніма, написання слів з великої чи малої літери; ознайомитеся з правилами графічного скорочення, уживання розділових знаків у реченні і в офіційно-діловому тексті. Запропоновані поради допоможуть вам правильно розпочати усне чи писемне спілкування, уникнути в діловій комунікації небажаних помилок. Видання відзначається креативним підходом і простотою у викладі матеріалу й розраховане на державних службовців, підприємців, секретарів-референтів, працівників бухгалтерської та банківсько-економічної сфер, викладачів і тих, хто вчиться ділового спілкування українською мовою.

Категория: Справочная литература: прочее

Правообладатель: OMIKO

Год: 2019

Возраст: 12+

Все книги автора

Читать книгу онлайн: